Ceník služeb je v této podobě platný od 1.10.2017. Ceny se liší podle druhu pokoje a stravy.

Cena za ubytování při racionální stravě

pokoj
 
vícelůžkový racionální strava
129,-Kč/den
ubytování 162,-Kč/den
měsíčně celkem    8.852,-Kč
třílůžkový a dvoulůžkový
racionální strava
129,-Kč/den
ubytování 172,-Kč/den
měsíčně celkem:    9.156,-Kč

Cena za ubytování při racionální stravě s druhou večeří (vhodné pro diabetiky)

pokoj 

vícelůžkový                          
racionální strava s druhou večeří 138,-Kč/den                
ubytování 162,-Kč /den
měsíčně celkem   9.126,-Kč
třílůžkový a dvoulůžkový
racionální strava s druhou večeří 138,-Kč /den   
ubytování 172,-Kč /den
měsíčně celkem   9.430,-Kč

Součástí úhrady pobytu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.

výše příspěvku na péči za měsíc
I. stupeň
lehká závislost
     880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost
  4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost
  8.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 13.200,- Kč

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových sociálních služeb musí uživateli dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. zůstat alespoň 15% z jeho celkového příjmu.