Ceník služeb je v této podobě platný od 1.10.2017. Ceny se liší podle druhu pokoje a stravy.

Cena za ubytování při racionální stravě

pokoj
 
dvoulůžkový a třílůžkový
racionální strava
129,- Kč / den
ubytování 172,- Kč / den
měsíčně celkem 9.156,- Kč
jednolůžkový racionální strava
129,- Kč / den
ubytování 200,- Kč / den
měsíčně celkem: 10.008,- Kč

Cena za ubytování při racionální stravě s druhou večeří (vhodné pro diabetiky)

pokoj

 

dvoulůžkový a třílůžkový               
racionální strava s druhou večeří 138,- Kč / den
ubytování 172,- Kč / den
měsíčně celkem 9.430,- Kč
jednolůžkový racionální strava s druhou večeří 138,- Kč / den
ubytování 200,- Kč / den
měsíčně celkem 10.282,- Kč

Součástí úhrady pobytu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.

výše příspěvku na péči za měsíc
I. stupeň
lehká závislost
     880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost
  4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost
  8.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 13.200,- Kč

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových sociálních služeb musí uživateli dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. zůstat alespoň 15% z jeho celkového příjmu.