Ubytování

Kapacita Domova seniorů činí 59 lůžek ve třech ubytovacích objektech. V rámci individuálního přístupu a možností Domova seniorů má uživatel možnost vybavit si pokoj vlastním drobnějším nábytkem, povlečením a drobnými předměty dle vlastního přání, jako jsou obrazy, poličky, hodiny, květiny, závěsy, atd. Cena za ubytování je stanovena v platných sazebnících (viz. ceník služeb).

Celodenní stravování

Naše zařízení zajišťuje svým uživatelům celodenní stravování a to z vlastní vybavené kuchyně. Strava se připravuje podle schváleného jídelního lístku. Uživatelé mají za pomoci zaměstnanců možnost výběru hlavního jídla ze dvou variant. Cena za stravování je stanovena v platných sazebnících (viz. ceník služeb).

Ošetřovatelská péče

Je zajištěna zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Ty pečují o zdraví a pohodu uživatelů, zajišťují pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a léčbu v případě nemoci.

Zdravotní péče

Je zajištěna praktickou lékařkou, která do zařízení dojíždí 1x týdně, dále pak 1x měsíčně lékařkou z oboru psychiatrie a 1x za čtvrt roku neurologem. Případný odvoz na ošetření do odborných ordinací je zpravidla zajišťován sanitním vozem, eventuelně vozem služebním. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány z lékárny hromadně. Uživatelé mají možnost registrace u lékaře našeho zařízení. V případě, že se rozhodnou zůstat u svého dosavadního ošetřujícího lékaře, musí si veškerá lékařská vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sami, popř. za pomoci svých rodinných příslušníků.

Sociální péče

Je zajišťována sociálními pracovnicemi, které například zprostředkovávají administrativní práce spojené s nástupem do zařízení, vlastní plánování nástupu, informování veřejnosti a žadatelů o nabízených službách a možnostech přijetí do Domova, kontakty se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů či pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Nad rámec základních činností nabízí Domov seniorů svým uživatelům fakultativní služby, jejichž výčet a ceny určuje ceník (holení, stříhání, asistovaný doprovod, nákup mimo obec, dopravu, atd.).

 

Dále samozřejmě pamatujeme také na kulturní vyžití uživatelů. Pořádáme proto nejrůznější společenské akce a organizujeme též zájmové činnosti.