Karanténa - Covid 19

Dodržujeme nařízení KHS. O ukončení karantény budeme informovat.

Ve Vojkově 9.10.2020              Mgr. Vladimír Koníček - ředitel DS Vojkov

 

 

Oznámení - Covid 19

Oznamujeme, že v našem Domově seniorů je aktuálně nákaza Covid 19. Celou situaci řešíme s KHS a zřizovatelem KÚSK. Řídíme se opatřeními KHS, MZ a MPSV.

Ve Vojkově 29.9.2020               Mgr. Vladimír Koníček - ředitel DS Vojkov

 

Zákaz návštěv v DS Vojkov od 14.9.2020

Od 14.9.2020 po dohodě s KHS, zřizovatelem SK a praktickým lékařem je v Domově seniorů Vojkov zákaz návštěv.

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace nákazy Covid-19 v okolí DS a velmi problematického zajištění izolace klientů v případě výskytu nákazy, je nutné omezit kontakt. Volný pohyb klientů ja zachován. Omezení bude platit až do odvolání.

Ve Vojkově 14.9.2020          Mgr.Vladimír Koníček - ředitel DS Vojkov

 

Návštěvy v DS Vojkov se mění podle mimořádného opatření MZČR od 10.7.2020

 Návštěvy budou probíhat od PO do NE od 13:00 hodin do 16:00 hodin.

Vstup pouze Hlavní branou - návštěva se zaregistruje. Návštěvy musí mít roušku. Navštěvující osobě bude změřena teplota, pokud má nad 37,0°C, je návštěva zakázána. Návštěva se zapíše do knihy a podpisem potvrdí, že nemá symtomy koronavirové nákazy. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta, délka návštěvy max. 1 hodinu. Je nutné zachovávat odstup mezi osobami. Tato omezení budou platit až do odvolání.

Ve Vojkově 10.7.2020    Mgr.Vladimír Koníček - ředitel DS Vojkov

 

Naše klientka oslavila 100 let !

V pátek 29. května 2020 se dožila krásných stých narozenin dlouholetá klientka paní Božena Vrzalová. Největší skupinu gratulantů tvořili klienti, členové rodiny a zaměstnanci domova. Popřát a předat dárky přijela radní pro sociální oblast KÚ Středočeského kraje  paní Mgr. Aneta Heřmanová.

 

Náš domov a Covid 19

Chtěl bych i touto cestou informovat veřejnost a hlavně rodinné příslušníky našich uživatelů o aktuální situaci v souvislosti výskytem nákazy Covid 19 v našem domově a současně reagovat na různé zavádějící zprávy z facebookových profilů. Dne 15.4.2020 bylo provedeno u všech zaměstnanců domova preventivní testování na přítomnost IgM a IgG protilátek. Přítomnost protilátek byla potvrzena u jednoho zaměstnance.  Zaměstnanci bylo okamžitě, ve spolupráci s KHS Benešov, provedeno vyšetření RT PCR na SARS CoV-2, dne 17.4. byl tento test potvrzen jako pozitivní. Téhož dne byli z rozhodnutí KHS Benešov vyšetřeni testem RT PCR na SARS Cov-2 všichni zaměstnaci a klienti. Na tomto místě bych chtěl vyslovit velké poděkování všem zaměstnancům našeho domova za příkladnou ochotu, součinnost a spolupráci s odběrovými složkami záchranné služby (během 4 hodin bylo odebráno165 vzorků). S potěšením a velkou úlevou mohu dnes 20.4.2020, na základě potvrzených výsledů, oznámit, že všichni testovaní zaměstnanci a klienti jsou NEGATIVNÍ.  Je to určitě výsledek zodpovědného přístupu všech zaměstnanců k nastaveným pravidlům a opatřením, kterými se snažíme maximálně chránit zejména naše klienty. Závěrem bych chtěl v návaznosti na různé facebookové zprávy říci jediné: " Ve Vojkově žádný Covid neřádí, všichni jsme zdraví a držme si palce, ať nám to tak vydrží."

Ve Vojkově 20.4.2020     Mgr. Vladimír Koníček - ředitel DS

 

Zákaz návštěv v Domově seniorů Vojkov

V souvislosti s preventivní ochranou zdraví klientů DS Vojkov, vyhlašuji až do odvolání zákaz návštěv.

Ve Vojkově 2.3.2020     Mgr. Vladimír Koníček - ředitel DS.       

                                                                                                                                                

Zámecké slavnosti

Srdečně Vás zveme na 3.ročník "Zámeckých slavností", které se konají 23.5.2019 od 10:00 do 16:30  hodin

v prostorách našeho zařízení. K poslechu a tanci hraje skupina Poprask.Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Ježíškova vnoučata 2018

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. My jsme se do projektu přihlásili také. Moc děkujeme dárcům, kteří splnili našim uživatelům jejich přání. Uživatelé si přáli celkem 21 dárků, většina je již splněna. Poslední 4 přání jsou naplánovány na jarní období. Věcné dárky dostali klienti k vánocům - plyšáky, sladkosti, povlečení s kočičkou, granule pro kočky, předplatné myslivosti atd.. Mezi zážitkové dárky patřilo posezení uživatelů u kávy a dortíku. Byly to krásné vánoce.

Nejkrásnější dárek dostal celý Domov seniorů. Pozvání přijal známý herec pan Jaroslav Satoranský. Poutavě nám vyprávěl o svém hereckém životě. Byl velice milý, skromný a vtipný. Velice děkujeme, že nás poctil svoji návštěvou a zároveň děkujeme paní Sedlmajerové, která celé setkání zajistila.

 

 

Rekonstrukce pavilonu 40

Od září 2018 proběhne celková rekonstrukce koupelen a toalet na pavilonu 40. Upozorňujeme návštěvy a rodinné příslušníky, že po dobu rekonstrukce bude omezen provoz na hlavní budově a společenské prostory budou uzavřeny. V průběhu stavebních prací bude snížen komfort v celém zařízení.

Den otevřených dveří

Dne 14.6.2018 Domov seniorů pořádal Den otevřených dveří. K tanci a poslechu hrála skupina Poprask. Pro děti byly zajištěny soutěže a projížďky ve zmenšených aut.

Den otevřených dveří

Dne 3.října 2017 proběhne v našem zařízení den otevřených dveří. Zájemci si mohou v době od 10:00 do 16:00 hodin prohlédnout zařízení a získat potřebné informace o chodu Domova či o postupech, jak si podat žádost o poskytnutí sociální služby.

Navýšení počtu jednolůžkových pokojů

V říjnu 2017 dojde ke zrušení a konečné rekonstrukci společenské místnosti v budově číslo 9, místo které vznikne nový dvoulůžkový pokoj. Díky tomu v zařízení vzniknou i dva nové jednolůžkové pokoje.

Zdražování úhrad

Od října 2017 dojde již podruhé v tomto roce k navýšení cen za poskytované sociální služby. Tentokrát za stravování. Důvodem zdražování je navýšení cen mléčných výrobků.

Rekonstrukce kotelny

V srpnu 2017 proběhla výměna kotlů na tuhá paliva za kotle na ekologické spalování.

Nová pergola v parku

V srpnu 2017 byla v zámeckém parku vytvořena nová pergola, ve které mohou naši uživatelé posedět, popovídat si, nebo jen relaxovat.

Zámecké slavnosti

V květnu 2017 proběhly opět v našem zařízení Zámecké slavnosti. Fotografie jsou k vidění ve fotogalerii. 

Bagrování rybníka

V říjnu 2016 proběhlo vybagrování a odbahnění zanešeného rybníka, který se nachází u příjezdové cesty k zařízení. 

Den otevřených dveří

Domov seniorů Vojkov srdečně zve v úterý 4.10.2016 od 10:00 do 16:00 hodin na Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří

Ve čtrvtek 9.6.2016 pořádá Domov seniorů od 10:00 do 16:00 Den otevřených dveří. Občerstvení, hudba a zábava zajištěna. 

Otevření multifunkční dílny

Dne 1.11.2015 byla v prostorách zařízení zprovozněna nová multifunkční dílna, která bude k dispozici uživatelům i návštěvám. Mohou se zde zapojit do nejrůznějších aktivit, např. ručních prací, výroby dekorací či keramiky.

Zámecké slavnosti

V pátek 22.5.2015 se v Domově seniorů ve Vojkově uskutečnily historicky první zámecké slavnosti.

19 6 

Otevření zookoutku

V květnu 2015 došlo v prostorách našeho parku k slavnostnímu otevření zookoutku.

67 72

Naše klientka oslavila 103 let !

Ve středu 1.4.2015 oslavila naše klientka, paní Marie Mayerová, svých neuvěřitelných 103 let! Poblahopřát jí mimo jiné přijel i hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a politička a pracovnice v oblasti sociálních služeb, paní Emílie Třísková.

P1000512 P1000513       

Oslava životního jubilea

Krásných 90 let jsme oslavili v úterý 17.3.2015 s naší uživatelkou a zároveň válečnou veteránkou, paní Věrou Žahourkovou, která byla v době druhé světové války vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku a poté přemístěna do Waldbau. Po válce pak navštěvovala školy a přednášela o tom, co vše prožila. V roce 2008 jí vyšla kniha s názvem Terezínské elegie. Poblahopřát jí přišli zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a pplk.v.v. Stanislav Šmídek za ministerstvo obrany. Nechyběl ani rodinný přítel, katolický duchovní a teolog, kardinál PhDr. Miloslav Vlk. 

P1000477 P1000489

Den otevřených dveří

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb, se připojil k celorepublikové akci s názvem "Týden sociálních služeb ČR", která proběhla v našem zařízení ve středu 8.10.2014.

Den_otevench_dve_-_8.10.2014_2 Den_otevench_dve_-_8.10.2014_14