Ceník služeb je v této podobě platný od 1.4.2021. Ceny se liší podle druhu pokoje a stravy.

Cena za ubytování při racionální stravě

pokoj  
vícelůžkový racionální strava 149,-Kč/den
ubytování 174,-Kč/den
měsíčně celkem    9.826,-Kč
třílůžkový a dvoulůžkový racionální strava 149,-Kč/den
ubytování 184,-Kč/den
měsíčně celkem:    10.130,-Kč

Cena za ubytování při racionální stravě s druhou večeří (vhodné pro diabetiky)

pokoj   
vícelůžkový                           racionální strava s druhou večeří 158,-Kč/den                
ubytování 174,-Kč /den
měsíčně celkem   10.099,-Kč
třílůžkový a dvoulůžkový racionální strava s druhou večeří 158,-Kč /den   
ubytování 184,-Kč /den
měsíčně celkem   10.404,-Kč

Součástí úhrady pobytu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.

výše příspěvku na péči za měsíc
I. stupeň lehká závislost      880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost   4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost   8.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 13.200,- Kč

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových sociálních služeb musí uživateli dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. zůstat alespoň 15% z jeho celkového příjmu.