Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., § 50 o sociálních službách a podmínek registrace je Domov se zvláštním režimem Vojkov určen:

 seniorům od 60ti let věku a to:

  • s chronickým duševním onemocněním
  • se stařeckou demencí
  • s Alzheimerovou demencí
  • s jinými typy demence