Při podání žádosti vyplňte:

  žádost a souhlas se zpracováním OÚ.

Žádost o poskytnutí sociální služby do DS a DZR.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf 

Lékařský posudek předkládá žadatel o službu až před nástupem do zařízení. Před podpisem smlouvy!!! 

Lékařský posudek do DS Vojkov.pdf