Ubytování

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 53 lůžek. V rámci individuálního přístupu a možností Domova má uživatel možnost vybavit si pokoj vlastním drobnějším nábytkem, povlečením a drobnými předměty dle vlastního přání, jako jsou obrazy, poličky, hodiny, květiny, závěsy, atd. Cena za ubytování je stanovena v platných sazebnících (viz. ceník služeb).

Celodenní stravování

Naše zařízení zajišťuje svým uživatelům celodenní stravování a to z vlastní vybavené kuchyně. Jídelní lístek navrhuje a sestavuje vedoucí kuchyně, vedoucí sestra a nutriční terapeutka. Uživatelé mají možnost výběru hlavního jídla ze tří různých variant. Jedna varianta je vždy dietní.  Cena za stravování je stanovena v platných sazebnících (viz. ceník služeb).

Ošetřovatelská péče

Je zajištěna zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách a to nepřetržitě po dobu 24 hodin. Ty pečují o zdraví a pohodu uživatelů, zajišťují pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a léčbu v případě nemoci. V listopadu 2014 byl personál přímé péče proškolen na základy bazální stimulace. Dvoudenní školení s názornými ukázkami se setkalo s velkým ohlasem a jednotlivé prvky této stimulace jsou personálem používány při péči o uživatele.

Zdravotní péče

Je zajištěna praktickou lékařkou, která do zařízení dojíždí 1x týdně. Dále pak dojíždí 1x měsíčně lékařka z oboru psychiatrie, 1x měsíčně lékař z oboru ortopedie a 1x za čtvrt roku neurolog. Případný odvoz na ošetření do odborných ordinací je zpravidla zajišťován sanitním vozem, eventuelně vozem služebním. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány z lékárny hromadně. Uživatelé mají možnost registrace u lékaře našeho zařízení. V případě, že se rozhodnou zůstat u svého dosavadního ošetřujícího lékaře, musí si veškerá lékařská vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sami, popř. za pomoci svých rodinných příslušníků.

Sociální péče

Je zajišťována sociálními pracovnicemi, které například zprostředkovávají administrativní práce spojené s nástupem do zařízení, vlastní plánování nástupu, informování veřejnosti a žadatelů o nabízených službách a možnostech přijetí do Domova, kontakty se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů či pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Nad rámec základních činností nabízí Domov se zvláštním režimem svým uživatelům fakultativní služby, jejichž výčet a ceny určuje ceník (holení, stříhání, asistovaný doprovod, nákup mimo obec, dopravu, atd.).

Dále samozřejmě pamatujeme také na kulturní vyžití uživatelů. Pořádáme proto nejrůznější společenské akce a organizujeme též zájmové činnosti.