Vítejte na stránkách Domova seniorů Vojkov!

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb, 257 53 Vrchotovy Janovice je od 1.10.2004 samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 a je především určen cílové skupině z regionu Sedlčanska, Benešovska a Středočeského kraje.

Domov seniorů Vojkov

Uživatelům nabízí tři ubytovací objekty, obklopené rozsáhlým zámeckým parkem, který slouží k posezení i k procházkám. (více v sekci O domově)

Postupnými úpravami a modernizací se náš Domov zařadil mezi zařízení, která jsou schopna poskytovat pobytové sociální služby těmto cílovým skupinám (více v sekci Cílové skupiny):