Vítejte na stránkách Domova se zvláštním režimem Vojkov!

Domov se zvláštním režimem, poskytovatel sociálních služeb, Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice, je od 1.8.2011 samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5. Je určen především cílové skupině z regionu Sedlčanska, Benešovska a Středočeského kraje.

Domov seniorů Vojkov

Uživatelům nabízí ubytování v hlavní budově, obklopené rozsáhlým zámeckým parkem, který slouží k posezení i k procházkám.

Postupnými úpravami a modernizací se náš Domov zařadil mezi zařízení, která jsou schopna poskytovat pobytové sociální služby osobám s různými typy demencí.

Uživatelům zajišťujeme následující služby:

  • ubytování
  • celodenní stravování
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí