Ceník služeb je v této podobě platný od 1.4.2021. Ceny se liší podle druhu pokoje a stravy.

Cena za ubytování při racionální stravě

pokoj  
dvoulůžkový a třílůžkový racionální strava 149,- Kč / den
ubytování 184,- Kč / den
měsíčně celkem 10.130,- Kč
jednolůžkový racionální strava 149,- Kč / den
ubytování 210,- Kč / den
měsíčně celkem: 10.921,- Kč

Cena za ubytování při racionální stravě s druhou večeří (vhodné pro diabetiky)

pokoj

 

dvoulůžkový a třílůžkový                racionální strava s druhou večeří 158,- Kč / den
ubytování 184,- Kč / den
měsíčně celkem 10.404,- Kč
jednolůžkový racionální strava s druhou večeří 158,- Kč / den
ubytování 210,- Kč / den
měsíčně celkem 11.195,- Kč

Součástí úhrady pobytu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.

výše příspěvku na péči za měsíc
I. stupeň lehká závislost      880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost   4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost   8.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 13.200,- Kč

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových sociálních služeb musí uživateli dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. zůstat alespoň 15% z jeho celkového příjmu.