Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace se v Domově pro seniory Vojkov poskytují pobytové sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, nemohou žít v přirozeném prostředí a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:

  • senioři od 60ti let

vojkov-domov-08