Domov seniorů Vojkov

Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.

Zařízení má svoji strukturu, kde je přesně stanoveno, že za provoz zařízení a kvalitu sociálních služeb odpovídá ředitel organizace a tým pracovníků.

Naším cílem je, za přispění všech zaměstnanců:

  • neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a to pomocí dotazníků, rozhovorů či podávání přání, stížností a připomínek a vytvořit jim tak kvalitní a stálý domov
  • zkvalitňováním procesu individuálního plánování průběhu služby podporovat uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ
  • co nejvíce minimalizovat situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a porušování soukromí uživatelů, a to jak zvyšováním odbornosti pracovníků, ale i změnou přístupu personálu, školením na ochranu práv, či například nejrůznějšími rekonstrukcemi konanými v našem zařízení
  • obnovit přirozené společenské vazby uživatelů a předcházet jejich sociální izolaci konáním nejrůznějších výletů, akcí a při procesu individuálního plánování
  • podporovat uživatele v trávení jejich volného času, neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem podporovat uživatele a tím pomoci zachovat či rozvíjet jejich soběstačnost, schopnosti, dovednosti
  • průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání všech našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení několikrát do roka
  • co nejvíce spolupracovat s organizacemi a institucemi v našem regionu při řešení problémů v souvislosti s poskytovanou sociální službou