Vítejte na stránkách Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov!!

V současné době poskytujeme tyto služby:

Domov se zvláštním režimem

služba je určena osobám od 60ti let a to s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí, s Alzheimerovou demencí, s jinými typy demence.

Více informací

 

Domov seniorů

služba je určena osobám od 60ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Více informací

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo_SK

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.

Domov seniorů Vojkov - poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.cz

 

Projekt EU